Relim & Relim Made


 

DIT IS RELIM

Onze naam ‘Relim’ staat voor Rehabilitatie Limburg. Deze naam maakt duidelijk waar wij ons op richten én draagt onze binding met Limburg uit. Aan de naam Relim hebben wij ‘Centra voor Arbeidsrehabilitatie, Vakopleidingen & Expertise’ toegevoegd. Zo maken wij duidelijk op welke verschillende gebieden we werkzaam zijn.

 

 

 

DOELGROEP

Relim richt zich op mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek die een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

 

 

ARBEIDSREHABILITATIE

Als Centrum voor Arbeidsrehabilitatie bieden wij onze doelgroep de mogelijkheid om in (leer)werkplaatsen werknemerscompetenties en pre-werknemerscompetenties te ontwikkelen. Deze competenties stellen onze doelgroep in staat om volgende stappen op de arbeidsmarkt te zetten en vergroten hun kansen op die arbeidsmarkt.

 

 

VAKOPLEIDINGEN

Als Centrum voor Vakopleidingen en erkend leerbedrijf in tien verschillende branches bieden wij scholing op maat. In de leerwerkplaatsen ontwikkelen wij beroepscompetenties, met als doel landelijk erkende diploma’s of certificaten te verwerven op MBO-niveau 1, 2 en soms 3. Hiermee nemen de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk toe.

 

 

EXPERTISE

Met ons Expertisecentrum willen wij de ontwikkelkracht en het leervermogen van onze eigen organisatie onderhouden en verbeteren. Daarnaast bieden wij onze expertise ook aan andere organisaties aan, zoals maatschappelijke opvang, de GGZ en SW-bedrijven.

 

 

 

MAATWERK TRAJECTEN

Bij Relim kunnen mensen met psychische en/of verslavingsproblematiek deelnemen aan arbeidsrehabilitatie- respectievelijk resocialisatietrajecten. Op jaarbasis gaat het om ruim zeshonderd trajecten. Welk traject past het beste bij uw cliënt? Dat bespreken we graag samen tijdens een intakegesprek. Het gaat hierbij altijd om maatwerk!

 

 

AANVULLENDE DIENSTEN

Naast de volledige arbeidsrehabilitatie- en resocialisatietrajecten bieden wij u de mogelijkheid om voor uw cliënten onderdelen los in te kopen.

 

 

PARTNERS

Om de ruim zeshonderd trajecten te kunnen financieren, hebben we met een aantal partners afspraken gemaakt over de inkoop en financiering van trajecten. Dit zijn onder andere de Parkstadgemeenten (Heerlen, ISB-BOL, ISD-Kompas en Kerkrade) , de gemeente Maastricht, UWV, Werkvoorzieningschap O.Z.L (WOZL), RIMO, het Zorgkantoor (AWBZ-financiering), Mondriaan Zorggroep en reïntegratiebedrijven.

 

 

RELIM Made

 

 

De produkten die U bij ons besteld worden in opdracht en volledig op uw wensen afgestemd geproduceerd.

Elk product wordt voorzien van een uniek produkt certificaat zodat het voor de koper altijd duidelijk is dat dit een produkt met een maatschappelijke meerwaarde is.

 

 

 

 

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Relim is een mens-ontwikkelbedrijf en bijzondere sociale werkplaats. Wij zijn geen reguliere dienstverlener en kunnen daarom met voordelige tarieven werken. Onze producten en diensten worden vervaardigd en uitgevoerd door mensen met psychische problematieken onder begeleiding van ervaren vakkrachten. Binnen onze organisatie worden zij begeleid en ondersteund bij het (weer) leren werken, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Door een opdracht bij ons onder te brengen, levert u een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De producten die U op de deze Site ziet met daarbij de vermelding Relim Made, worden altijd door onze doelgroep onder begeleiding van vakbekwame vakkrachten gemaakt.

Met uw aankoop ondersteunt U het rehabilitatie proces van deze mensen, die door het vervaardigen van deze producten leren zien dat zij meer kunnen dan waartoe zij zichzelf vaak in staat achten. Tevens biedt de vervaardiging van deze producten de deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met ambachtelijke beroepen in onder andere de hout en meetaal sector. Dit kan weer de basis vormen voor een verdere loopbaankeuze van de kandidaat en de uitstroom richting een betaalde baan in de maatschappij.

Van de totale omzet die met de verkoop van de Relim Made producten wordt gerealiseerd, gaat 10% naar de Stichting Slachtofferhulp Nederland. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen aan het ondersteunen en hulp bieden aan mensen die slachtoffer zijn of zijn geworden van misstanden in de maatschappij.